Zarządzanie procesami

ECM (Enterprise Content Management) to system zarządzania procesami i treścią w formie elektronicznej jest zagadnieniem obejmującym wszystkie obszary przedsiębiorstwa, uwzględniający wpływ na wszelkie świadome i nieświadome decyzje.

KORZYŚCI:

 • radykalne przyspieszenie dostępu do danych, dokumentów akt,
 • czas dotarcia do danych ulega skróceniu średnio z kilku dni do kilku sekund,
 • 75 procent krótszy czas oczekiwania na informacje niezbędnych do wdrażania i realizacji nowych projektów,
 • personel może natychmiast zweryfikować, ważność wiadomości e-mail i dokumentów istotnych z punktu widzenia prawnego, oraz czy są prawidłowo zachowywane.

Składają się na niego komponenty zarządzania informacją i procesem, które szczegółowo omawiamy dalej, jak:

 • Przechwytywanie.
 • Zarządzanie.
 • Przechowywanie.
 • Zachowywanie.
 • Dostarczanie.

Dotyczy takich rodzajów procesów jak m.in.:

 • zadania,
 • projekty,
 • formularze,
 • zamówienia,
 • komentarze,
 • inne treści w formacie „nie papierowym” i papierowym.

Procesy mają charakter biznesowy lub projektowy. Pełnią rolę wyjaśniającą i definiującą dla wszelkich decyzji w firmach, przedsiębiorstwach, instytucjach, urzędach.

Można dzięki nim modelować wszelkie mniej lub bardzie złożone powtarzalne sprawy, których automatyzacja wpływa na usprawnienie pracy, transparentność, obniżenie kosztów a tym samym zwiększenie wydajności.

Nasz system to sprawny przepływ danych w kanałach komunikacji przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wstępnie zdefiniowanej struktury pracowników. Istnieje możliwość swobodnej edycji łańcucha procesów na każdym etapie pracy.

Procesy w postaci diagramów ilustrują zakres łańcucha obiegu z wykazem m.in.:

 • słabych ogniw,
 • opóźnień decyzji,
 • osób nieobecnych,
 • alertach terminów wskazujących na interwencje.

Proces jest intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nasi specjaliści z działu wsparcia technicznego gwarantują pomoc na każdym etapie pracy.

EFEKTY
Wdrożenie rozwiązania ogranicza:

 • problemy związane z przetwarzaniem akt papierowych,
 • ryzyko zagubienia informacji,
 • nieprawidłowego postępowania,

a także przyspieszyło dostęp do danych ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych.