Zarządzanie e-umowami

Umowy są podstawą funkcjonowania każdej firmy/instytucji. W parciu o nie m.in. dokonywane są transakcje, świadczone usługi i podejmowane zobowiązania. Konsekwencje z nich wynikające mają decydujący wpływ na rozwój i świetność lub przeciwnie upadek i bankructwo firmy.

Do najważniejszych ustaleń i rygorów umów należą:

 • przedmiot i termin zapłaty,
 • etapy realizacji zamówienia,
 • termin wypowiedzenia,
 • odsetki karne,
 • aktualizacja,
 • wypowiedzenie lub automatyczne przedłużenie.

Na życie niemal każdej firmy/instytucji składa się od kilku do kilku tysięcy umów rocznie. Każda z nich podlega pewnemu schematowi:cykl-życia-umów

Korzyści z korzystania modułem zarządzanie umowami w naszym systemie.

 • Przegląd warunków umowy w każdej chwili.
 • Przejrzystość i aktualność umów.
 • Zgodność z przepisami i bezpieczeństwo.
 • Skrócenie czasów wyszukiwania.
 • Przestrzeganie terminów, warunków umów, itd.
 • Przejrzysty proces zatwierdzania i zwalniania umów.
 • Zoptymalizowany i kompletny proces przetwarzania.
 • Krótkie terminy realizacji, zautomatyzowany controlling umów.
 • Kadra kierownicza i pracownicy mogą szybko i wyraźnie zidentyfikować ewentualne „wąskie gardła”.
 • Przejrzysty kalendarz z terminami płatności, raportowania i wypowiedzenia.
 • Wygodna funkcja planowania płynności i kosztów w dowolnie definiowalnych okresach.
 • Praktyczna funkcja raportowania dla różnych rodzajów umów.
 • Funkcja przypomnienia i zarządzanie terminami.
 • Przegląd umów znajdujących się w fazie uzgadniania.
 • Możliwość integracji z istniejącymi aplikacjami.
 • Wszystkie dokumenty i pliki związane z umową są dostępne.
 • Można elastycznie korzystać z danych dotyczących umowy z innych aplikacji.