OCR – selekcja danych

OCR – AutoSD  (moduł automatycznej selekcji danych) rozpoznawanie treści obrazów i dokumentów.

Dokument zeskanowany jest konwertowany z obrazu na edytowalny tekst . Na zasadzie automatycznej selekcji danych system wyodrębniania z dokumentu poprzez OCR konkretne dane jak adres, nazwy, numery NIP, REGON, PESEL, i inne, wpisując je w polach formularzy zamiast pracy manualnej.

Dotychczasowy ręczny opis zeskanowanych dokumentów skraca się wielokrotnie.

Przykład.

W pracy rozpakowano, zeskanowano i opisano 1000 dokumentów dwustronicowych w następujących polach:

 • Imię i nazwisko
 • NIP
 • Regon
 • KRS
 • Nr rachunku bankowego
 • Wartość w PLN

Model TRADYCYJNY – ręczny opis- 1 osoba/2000 x A4:

 • skanowanie wraz z przygotowaniem dokumentów: 4 godziny
 • czas realizacji – 7 dni

Model AUTOMATYCZNY (ASD) – 1 osoba/2000 x A4:

 • skanowanie wraz z przygotowaniem dokumentów: 4 godziny
 • czas realizacji – 25 minut

Korzyści klienta.

 • Bezpośrednia oszczędność poprzez wykorzystanie potencjału pracy.
 • Czas reakcji na pisma procesowe.
 • obniżenie / eliminacja kosztów wynikających z przeterminowań.