Obieg dokumentów

System/program umożliwia zdefiniowanie ścieżki obiegu dokumentu w firmie/instytucji. Możliwe jest odwzorowanie istniejących ścieżek procedur i ich akceptacji lub „zamodelowanie” nowych, służących konkretnym projektom lub zwykłym zadaniom.

System umożliwia kontrolę stanu realizacji zadań poprzez:

 • lokalizację dokumentu z podanie statusu pracy nad nim danego użytkownika,
 • podglądu procesu na każdym etapie ze wskazaniem czasu pracy użytkownika czy dostępności użytkownika,
 • możliwości delegowania zastępcy obiegu,
 • raportowanie efektywności procesu – zakończony / nie zakończony – z podaniem wyjaśnień.

Przykładowe obszary wykorzystywania w obiegu dokumentów:

 • faktury, zaliczki, paragony, rachunki, delegacje, kilometrówki,
 • korespondencja wejściowa / wyjściowa (wewnętrzna / zewnętrzna)
 • wnioski: urlopowe, premiowe
 • umowy i aneksy, teczki osobowe, akta
 • pisma sądowe – wnioski, wezwania, inne
 • zgłoszenia serwisowe i reklamacyjne
 • powykonawcze protokoły odbioru,
 • zamówienia, kosztorysy, projekty,
 • pliki zip/rar, wiadomości mail,
 • filmy, zdjęcia, pliki audio,
 • pliki projektowe CAD,
 • intranet pracowniczy w firmie,
 • inne.

Case study – obieg faktur kosztowych.