Mobilne dokumenty

Nasz system dostępny jest na wielu platformach (Android, IOS Apple, Iphone) poprzez tabledy, Ipady i smartfony.

Poprzez darmowe aplikacje użytkownicy uzyskują dostęp do swoich archiwów i dokumentów wraz z możliwością uczestniczeniach w obiegach i niemal wszystkich procesach systemu, m.in.:

  • mobilny dostęp do dokumentów,
  • import i upload nowych dokumentów (obrazy, zdjęcia, dokumenty),
  • rejestracja dokumentów,
  • dostęp do listy bieżących zadań/spraw,
  • weryfikacja statusu realizacji procesów typu workflow i elektroniczny obieg dokumentów,
  • przeszukiwanie zawartości elektronicznego archiwum.