Elektroniczny sekretariat

N1800z-r©k¥Elektroniczny sekretariat to usługa połączenia wszystkich dotychczasowych obszarów pracy w jeden, transparentny system elektronicznej pracy.

Główną zaletą jest odzwierciedlenie dotychczasowej pracy w formie elektronicznej. Polega to na przeniesieniu typowych zadań jak:

  • obsługa korespondencji wejściowej / wyjściowej
  • książka korespondencji,
  • delegacje,
  • książka urlopowa,
  • rejestracja i opisywanie kwitów, rachunków, faktur, umów i innych,
  • lista obecności pracowników,
  • inne,

w formie dotychczasowej i przy zachowaniu niemal identycznych procesów dla pracy sekretariatu. Elastyczność naszego systemu pozwala na daleko idącą elastyczność i dopasowanie do nawyków pracy.
Ta swoboda stanowi niepowtarzalny atut podczas łatwości i krótkiego czasu wdrożenia systemu.

Intuicyjny interfejs użytkownika przypominająca powszechnie dostępny i obsługiwany program Microsoft Outlook, co pozwala przejść od razu do pracy, bez konieczności wyjaśniania znaczenia podstawowych skrótów nawigacji. Wiele rozbudowanych funkcji wyłączamy na pierwszych etapach pracy, tak aby pracownik widział wyłącznie niezbędne funkcje, które z czasem są uruchamiane w zależności od rosnących potrzeb i wymagań.

Systemem elektroniczny posiada wszelkie certyfikaty gwarantujące bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych.