DMS – elektroniczne zarządzanie dokumentami

Elektroniczne zarządzanie dokumentami jest obecnie bardzo popularne, jednak ostatnio coraz częściej staje się niezbędne.

Korzyści

 • Oszczędność druku i czasu przetwarzania dokumentów.
 • Oszczędność czasu w organizacji pracy do 50% dnia pracy.
 • Eliminacja problemu zaginionych dokumentów oraz karnych odsetek z tytułu nieopłaconych faktur, rachunków, przeterminowanych umów.

goch3Na (DMS) Document Management System, czyli system do zarządzania dokumentami w postaci elektronicznej, składają się głównie takie czynności jak:

 • skanowanie / cyfryzacja / digitalizacja,
 • archiwizacja elektroniczna,
 • zarządzanie dokumentami,
 • elektroniczny obieg dokumentów,
 • systemy kontroli wydruku.

Cechy i zalety systemu

 • Dokumenty, umowy, faktury, w jednym elektronicznym repozytorium.
 • OCR – natychmiastowe wyszukiwanie w treści dokumentów.
 • Przypomnienia o terminach umów.
 • Udostępnianie dokumentów klientom i kontrahentom.
 • Bezpieczeństwo danych.
 • Automatyczne przetwarzanie danych.
 • Zarządzanie dokumentami.
 • Możliwość dowolnego definiowania struktur porządkowania dokumentów
 • Szybkie kartkowanie dokumentów.
 • Możliwość umieszczania notatek i pieczęci bezpośrednio na dokumentach graficznych.
 • Wyświetlanie dokumentów dzięki systemowi logicznych kopii (Skróty) w różnych folderach.
 • Łączenie powiązanych dokumentów przy pomocy linków.
 • Kontrola dubletów w celu uniknięcia dublowania się dokumentów.
 • Kolorystyczne oznaczenia różnych dokumentów i folderów.
 • Dowolne definiowanie słów kluczowych dla dokumentów oraz folderów, takich jak segregatory czy teczki.
 • Wypożyczenie (CheckOut) i Zwrot (CheckIn) w celu przejrzystego zarządzania różnymi wersjami dokumentu.
 • Dynamiczne segregatory w zdefiniowanych przez użytkownik Widokach.
 • Dowolne definiowanie własnych rejestrów standardowych.
 • Kopiowanie email-i i załączników z Microsoft Outlook metodą Drag & Drop.
 • Automatyczne zarządzanie historią wersji w przypadku zmian w dokumentach.
 • Porównywanie różnych wersji tego samego dokumentu.
 • Konwersja dokumentów do trwałych formatów TIFF i PDF/A.
 • Automatyczne zakładanie folderów do archiwizowania.
 • Tworzenie struktur na podstawie różnych rodzajów dokumentów.
 • Zarządzanie zadaniami i terminami przypomnień.
 • Odzyskiwanie usuniętych dokumentów.
 • Przenoszenie różnorodnych dokumentów i folderów do obróbki w jedno miejsce (schowek).
 • Wersjonowanie na informacjach słów kluczowych (metadanych).

Zapraszamy do zapoznania się z naszym systemem w formie DEMO, oraz przeprowadzenie testów funkcjonalnych.