Efektywne rozliczanie dokumentów

Lexmark Print Management udostępnia przedsiębiorstwom informacje potrzebne do skuteczniejszego zarządzania infrastrukturą drukowania i obrazowania. Zaawansowane narzędzia do śledzenia i rozliczania umożliwiają monitorowanie każdej transakcji drukowania, kopiowania i skanowania realizowanej przez każdego użytkownika na każdym urządzeniu w całym środowisku druku. Tak solidnie gromadzone dane w połączeniu z szeregiem opcji raportowania zapewniają dogłębne rozpoznanie sytuacji potrzebne do pro aktywnego zarządzania sieciowym środowiskiem drukowania i obrazowania. Na przykład, aby ukrócić marnotrawstwo i skłonić do odpowiedzialnego korzystania z zasobów, za pomocą Lexmark Print Management można łatwo wdrożyć limity drukowania dla poszczególnych użytkowników i grup użytkowników lub zawęzić dostęp do niektórych funkcji, takich jak kopiowanie, skanowanie czy faksowanie.

Drukowanie z urządzeń przenośnych

Kolejka drukowania w chmurze Lexmarka umożliwia pracownikom drukowanie z dowolnego miejsca. Urządzenia z systemami Android oraz iOS pozwalają na wyświetlenie kolejki drukowania, kontrolowanie szczegółów zadań drukowania, a nawet na zwalnianie zadań na urządzenia inne niż marki Lexmark. Niezależnie od rodzaju posiadanego urządzenia można wysyłać zadania do kolejki drukowania, dołączając plik do e-maila.

Bezpieczeństwo drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych

Każda organizacja przykładająca wagę do bezpieczeństwa musi być w stanie w bezpieczny sposób zarządzać urządzeniami sieciowymi, chronić je przed hakerami i gwarantować fizyczną ochronę przechowywanych danych. Oferowane przez Lexmark drukarki i urządzenia wielofunkcyjne z obsługą rozwiązań wychodzą naprzeciw tym potrzebom. Dzięki zaawansowanym funkcjom nasze urządzenia chronią firmowe dokumenty i dane w całym procesie obiegu dokumentów – od momentu przesyłania danych przez sieć po chwilę, gdy znajdą się w zasobniku wyjściowym.