Warunki reklamacji i gwarancji

Gwarancje

Udzielamy gwarancji na usterki i wady wynikające z wad fabrycznych oferowanych produktów:

  • 12-miesięcznej na głowice OKI
  • 6-miesięcznej na produkty Kyocera Mita
  • 3-miesięcznej w przypadku pozostałych produktów

W przypadku gdy oferowany produkt objęty jest odrębną gwarancją producenta, stosuje się warunki gwarancji tego producenta.
Reklamacje

Rozpatrujemy jedynie reklamacje zgłaszane w formie pisemnej.

Reklamacje dotyczące wad ilościowych i jakościowych należy zgłaszać przy odbiorze Produktów lub w terminie do 3 dni po odbiorze produktów przez Nabywcę.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji obciążamy Odbiorcę kosztami przesyłki.

Jeżeli uszkodzenie produktu nastąpiło w czasie transportu stosuje się przepisy zgodne z prawem przewozowym [Ustawy z dnia 15 lipca 1984r.].

Za uszkodzenie w czasie transportu powstałe z powodu niewłaściwego opakowania towaru odpowiada Olprint.

W przypadku uznania reklamacji za zasadną Olprint zobowiązuje się do naprawy wadliwego Produktu lub też jego wymiany na nowy.